De Baron in Bergen op Zoom

Projectmanagement / Projectontwikkeling

ZORGSTUDIO’S MET GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN EN DAGBESTEDING

Aan de zuidzijde van Bergen op Zoom wordt, op de overgang naar de Brabantse Wal, de nieuwe wijk De Markiezaten gerealiseerd. Deze nieuwbouwwijk bestaat uit verschillende deelwijken: De Meander en De Wal. De grootste wijk is De Meander, met De Terpen en De Zuidrand als onderdelen van de wijk. Alle buurten en wijken hebben ieder een eigen woonsfeer en identiteit.

In De Meander, ter hoogte van de Markiezaatseweg, wordt een woonvoorziening gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Door haar unieke ligging is deze locatie omgeven met veel groen en water. De natuur ligt letterlijk om de hoek.

De wens van de eindgebruiker was om nu en in te toekomst de beste zorg te kunnen blijven bieden aan haar bewoners in een ruime en moderne woonvoorziening. Door middel van een zorgvuldige inventarisatie van de eisen en wensen is in gezamenlijkheid met de eindgebruiker een Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het PvE heeft de basis gevormd voor het ontwikkel- en realisatietraject.

Dit heeft geresulteerd in een gebouw van in totaal vier lagen waarin op de begane grond een dagbestedingsvoorziening, een ruime tuin en parkeren wordt voorzien.

KENMERKEN:
  • Oppervlakte: circa 3.500 m2 bvo
  • Vorige bestemming: groen
  • Ontwikkelaar: PM+VAST
  • Opdrachtgever: S&L Zorg
  • Architect: Pauwert Architectuur
  • Klik hier om de locatie in Google Maps te bekijken
AFBEELDINGEN

Bekijk de afbeeldingen van dit project: